vaizdas

vaĩzdas sm. (4) , NdŽ, váizdas (3) Š, Rtr, FT, , NdŽ, FrnW, , LTEXII10; N, L 1. matoma vietovė, reginys: Nuo aukščiausio mano tėviškės kalnelio, Krušakalnio, vaizdas prasiplečia V.Myk-Put. Nemunas garsus ne tiek savo vaizdų grožiu, kiek didinga kovų ir heroizmo istorija . Lietus, rudeniškas laukų vaizdas – viskas slėgė širdį . Nėra liūdnesnio vaizdo už tuščią, apleistą sodybą . Į visas puses gražūs vaizdaĩ NdŽ. Gražus váizdas, vaizdẽlis J.Jabl. 2. išvaizda, pavidalas: Sandėliuko siena labai darko darželio vaizdą! J.Dov. 1926 m. nugriovus priestatą klėtelė įgijo dabartinį vaizdą . Tiltai ne tik pagyvino miesto vaizdą, bet ir pagerino jo ryšius su priemiesčiais bei apylinkėmis . Taip pirmą kartą išvydau spaustuvės vidaus vaizdą LKXX276. 3. LTEXII10 įsivaizduojamo daikto reginys, vaizdinys: Tuo vardininku su žodžio būti lytimis pasakom ir vaizdo asmenį arba daiktą – pažymim, kuo ką įsivaizduojam, kuo ką tuo tarpu patys laikom J.Jabl. Prieš jo akis buvo tik vienas vaizdas, kurs užstojo visą pasaulį Vaižg. Mintis vėl ėmė austi senovės vaizdus A.Vien. Ir dabar, kai aš prisimenu savo motiną, prieš mane visuomet iškyla jos šviesus, malonus, kilnus vaizdas . Prieš jo akis iškilo tas vaizdas, kai buvo sukniubęs su žurnalu rankose J.Mik. Kaip prūsai asmenavo, tikro vaizdo iš tekstų susidaryti neįmanoma . Iš to rinkinio galima gauti šioks toks šnektos váizdas K.Būg. Štai slenka ir pinas vaizdai ateities S.Nėr.įvaizdis: Kristaus Rūpintojėlio vaizdas lietuvių liaudies labai mėgstamas . 4. SkŽ26, PolŽ45 daiktų, objektų pavaizdavimas, išraiška: Geometrinis vaizdas Z.Žem. Projekcinio vaizdo kokybė daug priklauso nuo ekrano . Tiksliausiai natūralių daiktų vaizdus perteikia fotonuotraukos . Erdvinis vaĩzdas FzŽ375. Didesniuose spektrografuose realus spektro vaizdas gaunamas truputį išlenktas J.Mat.atspindys: Veidrodinis vaĩzdas NdŽ. 5. SD1102, Sut, BzF194, Š, A1885,19, LTI215(K.Būg), meninis atvaizdas: Narstė gijas į nytis, rinko siūlus, derino spalvas, kūrė vaizdus S.Zob.paveikslas: Prasimaniau vieną dieną vėl keisti savo vaizdus, kurie prie sienų kybo Vd. Anos vaizdop vaikštinėjo, karunką, kaliniu būdams, kalbėjo SGII82. Atvirukas su vaizdeliù NdŽ. Liepė jiems padaryti vaizdą, kursai turėjo papuošti vėliavą Gmž.statula: Stulpas aba vaizdas, ažu Dievą garbinamas, nieku yra SPI78. Tai vaizdas aba abrozas tos, kuri yra danguje AK49. Grašiu yra vaizdas karaliaus SPI337. 6. nj. gyvenimo aplinkos paveikslas, padėtis, būklė: Teko man tę būt, mačiau aš tą vaizdą – mar̃čios in stalą neleidžia Pv. Mūso augime kitoks vaĩzdas buvo Plng. Į mokyklą nebuvo toks geras vaĩzdas: ne visi vaikai buvo gerai aprengti Plšk. Iš tų pasakojimų Vasariui šiek tiek paaiškėjo kunigo gyvenimo vaizdas parapijoj V.Myk-Put. 7. literatūros priemonėmis sukurtas ar papasakotas gyvenimo paveikslas, atspindys: „Metų“ pagrindą sudaro nuosekliai išdėstyti gamtos ir žmonių darbų vaizdai LKVII202. Dimša, nesileisdamas į smulkmenas, nupiešė jai šiurpų Sierakausko pralaimėjimo vaizdą V.Myk-Put. Baranausko kūryboje gausu senovės Lietuvos vaizdų . Mintis vėl ėmė austi senovės vaizdus A.Vien. Aš čia jum noriu papasakoti tokį vaizdẽlį (nj.) Ss. Aš jums ne paskaitysiu, o papasakosiu tolimos vaikystės vaizdelį J.Ap. Kažkodėl nuo to vaizdelio padvelkia tolima, nepasiekiama ramybe ir laiminga senove . 8. (neol.) lingv. veikslas: Turime du pagrindinius vaizdus: einamojo veiksmo ir baigiamojo (pabaigos) veiksmo veiksmažodžiai J.Balč. 9. (neol.) dramos veikalo veiksmas: Trijų vaizdų komedijėlė . Toji pati trečiojo vaizdo menė V.Krėv. 10. žr. vaizdai 3: Váizdą kelti ; N.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • vaizdas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Objektų atspindėjimo žmogaus sąmonėje rezultatas ir ideali jų forma. Vaizdas gali būti pojūtinis (pojūtis, vaizdinys) ir mintinis, susijęs su loginiu mąstymu (sąvoka, sprendinys, išvada).… …   Sporto terminų žodynas

  • vaizdas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. image; pattern; picture; view vok. Abbild, n; Bild, n; Sicht, f rus. вид, m; изображение, n; образ, m pranc. figure, f; image, f; représentation, f; vue, f …   Automatikos terminų žodynas

  • vaizdas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. image; pattern vok. Bild, n rus. изображение, n; картина, f pranc. image, f …   Fizikos terminų žodynas

  • vaizdas — vai̇̃zdas dkt. Gamtõs, miẽsto vaizdai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trimatis vaizdas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. three dimensional image vok. Dreidimensionalabbildung, f rus. объёмное изображение, n; трёхмерное изображение, n pranc. image à trois dimensions, f ryšiai: palygink – erdvinis vaizdas …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • erdvinis vaizdas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. space image; stereoscopic image vok. Stereoabbildung, f rus. пространственное изображение, n; стереоскопическое изображение, n pranc. image stéréoscopique, f ryšiai: palygink – trimatis… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • ištisinis ruožo vaizdas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vientisas perskristos teritorijos fotografinis vaizdas. atitikmenys: angl. continuous strip imagery pranc. bande d’image continue …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • atvirkštinis vaizdas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Vaizdas, gaunamas sukeitus ↑foną su ↑priekiniu planu. Pavyzdžiui, jei ekrano spalva yra mėlyna, o jame geltona spalva rodomas tekstas, tai įvykdžius atvirkštinio vaizdo komandą ekrano spalva taptų geltona …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • inversinis vaizdas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Grafinis vaizdas, kurio ankstesnės spalvos pakeistos priešingomis naudojamos spalvų sistemos spalvomis. Pavyzdžiui, juoda spalva keičiama į baltą, mėlyna – į geltoną ir pan. Iliustraciją žr. priede.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • izometrinis vaizdas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Erdvinių objektų vaizdavimo plokštumoje būdas, kai netaikomi perspektyvos dėsniai. Pavyzdžiui, nemažinamas objekto gylis, gulsčios lygiagrečios linijos vaizduojamos lygiagrečiosiomis. Toks vaizdas nėra… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.